LEDIGE STILLINGAR

Er du vår nye produksjonsmedarbeidar?

På grunn av aukande oppdragsmengda treng me ein ny medarbeidar til vår produksjonsavdeling innan skilt og merkesystem. Du vil først og fremst handtera ordrar frå våre industrikundar. Du vil vere med i prosessane frå A til Å; Ordreregistrering,…

Er du vår nye Account Manager?

Me opplever aukande etterspørsel, der me ser eit behov for ein driven og dyktig Account Manager. Me søkjer ein person som har fagleg tyngde innan sal og 3-5 års salserfaring, der kjennskap til bedriftsmarknaden i Sunnhordland er ein fordel.…