ADWINGS INFOSKJERMAR

Ei enkel digital løysing med infoskjermar som gjer det enkelt å komunisere med dine
målgrupper gjerne med fleire skjermar og med ulike bodskap på dei enkelte skjermane.

• Enkelt og smart system for å informere dine ansatte på ulike avdelingar
• Kan ha ulikt innhald på dei enkelte skjermane med lokale redaktørar og sentral administrasjon
• Kan hente data automatisk frå andre system
• Fleire soner på skjermane med RSS-feeds, klokke vær mm.

Full installsjon av dette systemet kan du oppleve om du kjem ombord på veteranskipet
MS Sunnhordland. Her er systemet kobla opp med fleire skjermar og opplegg for direktesending
med lyd over heile båten.