SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT

På grunn av aukande oppdragsmengda treng me ein ny medarbeidar til vår produksjonsavdeling innan skilt og merkesystem.

Du vil først og fremst handtera ordrar frå våre industrikundar. Du vil vere med i prosessane frå A til Å; Ordreregistrering, produksjon og leveranse. Arbeidet vil bestå  i betjening av våre graveringsmaskinar og folieprintere, men du vil og vere med på montering av skilt og folie. Det er positivt om du har erfaring/utdanning med liknande arbeid, men dette er ikkje avgjerande då det vil bli gitt full opplæring.

Arbeidsoppgåver:

 • Kundekontakt
 • Ordrehandtering industrikundar
 • Kontakt med underleverandørar
 • Produksjon av skilt og merkesystem

Ønska kvalifikasjonar/eigenskapar

 • Positiv med “stå på vilje”
 • Praktisk, nøyaktig og systematisk
 • God på norsk og engelsk skriftleg
 • God teknisk forståing
 • ”Normal” it kunnskapar
 • Førarkort klasse B

Me kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø i moderne lokale
 • Spanande arbeidsoppgåver
 • Vere delaktig i vår utvikling og vekst

Søknadsfrist: 8. juli

For spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Olav Anderssen
olav@byraet.no / tlf: 908 59 006

 • Godkjente filtyper: pdf, doc, docx, .
  Maks 2 MB. Format: pdf, doc eller docx.