Me bistår gjerne med utforming av fasader slik som her.

For Stord Hotell har me teikna nytt inngangsparti ved hovedinngangen og ved inngangen ved parkeringsanlegget. Det er Engevik & Tislevoll som har utført arbeidet med bygginga. Me har til slutt montert LED-skilt som krona på verket.