NYE INNGANGSPARTI STORD HOTELL

,
Me bistår gjerne med utforming av fasader slik som her. For Stord Hotell har me teikna nytt inngangsparti ved hovedinngangen og ved inngangen ved parkeringsanlegget. Det er Engevik & Tislevoll som har utført arbeidet med bygginga. Me…