Tre av våre prosjektleiarar; Åse Løkkebø, Rune Løklingholm og Øystein Nernes har gjennom Skiltgruppen oppdatert sine kunnskaper innenfor Universell utforming hjå Adaptor i Oslo.

Mange spennande nye produkt som gjer det enklare for alle å finne fram. Det er krav om universell utforming i “det ordentlege rom” noko som også i høgste grad gjeld skilting og merking.
Krevjande å halde seg oppdatert for arkitektar, entreprenørar og byggherrer. Ta kontakt med oss for ei innføring og oversikt over krav og moglegheiter.